mercoledì 20 giugno 2012

Giovanna Ferianis Vadnjal, biografia - Iva Ferianis Vadnjal, Biograficni podatki

Giovanna Ferianis Vadnjal, Biografia
 


La prof. Giovanna Ferianis Vadnjal, giuliana di nascita e di famiglia, si è dedicata sempre con grande passione agli studi umanistici e, dopo la laurea in lettere classiche conseguita all'Università di Padova, all'insegnamento delle stesse nella scuola media unica e al liceo scientifico di Venezia.
Da molti anni risiede nella città lagunare, di cui è una convinta ammiratrice, ma fa spesso ritorno alla terra d'origine, precisamente a Caporetto nella bella casa materna, a cui si sente molto legata dai ricordi del passato.
Qui collabora con il locale Museo della Grande Guerra, istituito nel 1990, prestando la propria opera di storica e traduttrice.Tramite il Museo di Caporetto entrò in contatto con lo scrittore-editore Camillo Pavan di Treviso, con il quale ha pure collaborato nella composizione della sua opera di storia Grande Guerra e popolazione civile, uscita nei primi due volumi rispettivamente nel 1997 e nel 2001.

***

Iva Ferianis Vadnjal
 
Profesorica Iva Ferianis Vadnjal, Primorka po rojstvu in izhajajoča iz primorske družine,  se je zmeraj z navdušenjem posvečala humanističnim vedam. Po diplomi na Univerzi v Padovi je z enakim navdušenjem poučevala na srednji šoli in na liceju v Benetkah.Tam  živi že dolgo vrsto let, v  mestu, ki ga ima zelo rada, vrača pa se pogosto tudi v rojstni kraj Tolmin in v Kobarid ,kjer stoji hiša njene matere, na katero jo vežejo spomini iz otroštva. V Kobaridu sodeluje s tamkajšnjim Muzejem 1. svetovne vojne, ustanovljenim leta 1990, kot zgodovinarka in prevajalka. Potom Muzeja je prišla v dotik s pisateljem in založnikom Camillom Pavan iz Trevisa (It.), s katerim je tudi sodelovala pri nastajanju njegovega dela Grande Guerra e popolazione civile, od katerega sta doslej izšla prva dva dela (1997-2001).

Nessun commento:

Posta un commento